Právní podmínky Než začnete používat tento webový server, pečlivě si přečtěte tyto podmínky. Používat ho můžete pouze za předpokladu, že s těmito podmínkami souhlasíte. Materiály z tohoto webového serveru můžete načítat výhradně pro Vaše osobní použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv. Tyto materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem.

Disketa Pokud z tohoto webového serveru stáhnete software, pak tento můžete stahovat a instalovat jen v případě, že si přečtete a přijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software. Licenční smlouva je součástí software nebo je jeho přílohou.

Informace, na které se nevztahuje Ochrana soukromí, tedy vše co zašlete na tento webový server, nebudou považovány za chráněné. Tyto informace můžeme kopírovat, zveřejňovat, šířit a začleňovat do webových stránek a to pro jakékoliv nekomerční a komerční účely. Na tento webový server nesmíte zasílat informace, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkaz Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro Vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše webové stránky. Nepřezkoumávali jsme všechny odkazy na webové stránky třetích stran a nemáme vliv a neneseme zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Materiály poskytnuté na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoliv druhu. Neručíme za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém serveru. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru. Nezavazujeme se, že budeme tyto materiály aktualizovat, tyto materiály nemusí být aktuální.

V žádném případě nebudeme odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru a jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje. Za tyto škody nebudou odpovídat i jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru.

VYSTAV spol. s r.o.

VYSTAV spol. s r.o. - STAVEBNÍ FIRMA A STAVEBNINY  

Nemojany 227, 683 03 Luleč, Telefon: 517 353 268, Fax: 517 353 268, E-mail: vystav@vystav.cz
Návrh a realizace těchto stránek: Ing. Pavel Řehůřek pavel@rehurek.cz
© 2005 - 2007 VYSTAV spol. s r.o.
Ochrana soukromí & Právní podmínky